Mike Preston objął funkcję inżyniera procesu

05 lis 2008

W nowej roli Mike będzie zapewniał pomoc techniczną dla potrzeb produkcji wraz z rozwojem VLP,   będzie angażował się w liczne inicjatywy oszczędnościowe „lean” oraz  podnoszenia produkcji VLP typu „right-first-time” do światowych poziomów.

Dyrektor generalny grupy, Jim Murphy, stwierdził: „Naszym zdaniem podkreśla to aspiracje branży do zachęcania pracowników do wzrostu i wykorzystywania szans, które pojawiły się w przeszłości i pojawią się w przyszłości na tym niezwykle ciekawym etapie rozwoju naszej firmy.’

Wróć