Lepsze właściwości produktów

06 cze 2009

improved-product-performance.jpg

Vita Liquid Polymers (VLP) prowadzi ścisłą współpracę z największym europejskim producentem folii do druku w celu opracowania nowego kleju przyspieszającego obróbkę, zapewniającego uzyskanie większego połysku oraz dłuższego terminu zdatności do użycia  stosowanego w  maszynach laminujących Billhofer.

Aktualne produkty umożliwiają osiąganie typowej prędkości linii 30 m/min, co z pomocą VLP zwiększono do 45 m/min. Dodatkowe korzyści to mniejszy ciężar powłoki oraz 24-godzinne utwardzanie w mieszalnikach. Klient uzyskuje nie tylko lepszą wydajność, ale również niższe koszty pracy i najlepszy na rynku połysk oraz wytłoczenia wyprzedzające obecne standardy rynkowe.

This success has led to trials at over 20 major firms across Europe and orders already secured are in the order of 500 tonnes per annum with further growth expected. Speaking about the development work, Group Sales & Marketing Manager John Hannah said 'This initiative reflects VLP's new focus.

Ten sukces doprowadził do realizacji prób w ponad 20 największych firmach w Europie i zamówień rzędu wielkości 500 ton rocznie ze spodziewaną tendencją wzrostową. Jeśli chodzi o prace rozwojowe, menadżer grupy ds. sprzedaży i marketingu John Hannah stwierdził: "Ta inicjatywa odzwierciedla nowy kierunek działania ELP zmierzający do opracowywania produktów o "wartości dodanej” dla swoich kluczowych/rozwijających się rynków, na których dążymy do doskonalenia właściwości naszych wyrobów w stosunku do istniejących ofert, ale wyróżniają nas również wymierne oszczędności w zakresie kosztów eksploatacyjnych. Żywimy przekonanie, że będzie to pierwszy z przewidywanych nowych sukcesów rynkowych dzięki zaangażowaniu naszego doświadczonego zespołu.”

Na zdjęciu zespół VLP zajmujący się opracowywaniem nowych produktów dla przemysłu drukarskiego (of lewej do prawej) Sprzedaż w krajach UE VLP Hans Reiner, menadżer ds. rozwoju działalności John Holt oraz odpowiedzialny za sprzedaż techniczną w krajach UE  Freddie Rhulemann.

Wróć