Zarządzanie rozwojem działalności

02 lip 2012

W VLP stale szukamy sposobów poprawy efektywności naszych systemów, maksymalizacji wyników produkcji oraz minimalizacji kosztów. W tym celu, w zeszłym roku przeprowadziliśmy dla wszystkich naszych managerów dwudniowy warsztat prowadzony przez managera ds. rozwoju biznesu, Johna Hannah.

Warsztat ten miał na celu rozpoznać możliwości biznesowe pod kątem wzrostu i rozwoju oraz poprawy naszych procesów i systemów, aby lepiej świadczyć usługi naszym klientom.

W trakcie sesji pojawiło się wiele wspaniałych pomysłów, które zostały skategoryzowane na działania krótko, średnio oraz długookresowe. Rezultatem warsztatów jest program, który obecnie podlega ciągłej aktualizacji, aby zapewnić, że pomysły managerów są w pełni realizowane. Takie warsztaty są obecnie prowadzone co roku.

Wróć